Pasir Gudang Geospatial (P'GEO)

Sistem aplikasi Pasir Gudang Geospatial (P'GEO) Versi 2.0 merupakan aplikasi web atas talian yang memberi kemudahan kepada anda untuk merujuk maklumat geospatial berkaitan gunatanah perancangan di kawasan Pasir Gudang. Melalui P'GEO v2.0, anda boleh melihat dan mengakses maklumat gunatanah semasa dan menyemak zoning gunatanah yang telah ditetapkan oleh Rancangan Tempatan bagi sesuatu kawasan.

Untuk maklumat lanjut atau soalan berhubung dengan P'GEO, emel kepada kami di pgeov2@mppg.gov.my